ADS


Breaking News

พม. ผนึก เอไอเอส เปิดห้องสมุดดิจิทัล เร่งโอกาสเรียนรู้ ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงใหม่

พม. ดึง AIS เปิดห้องสมุดดิจิทัล ขยายโอกาสเรียนรู้ไร้ขอบเขต ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ จ.เชียงใหม่ 
     วันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2  อำเภอพร้าว เพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ โครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ในกลุ่มโรงเรียนนำร่อง ภายใต้สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน  โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และ AIS Academy เป็นการช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชนในการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนในโลกยุคใหม่ อีกทั้งมอบสมาร์ททีวีสำหรับห้องสมุดดิจิทัล  และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้แก่คณะครูและตัวแทนนักเรียน รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ "ต้นราชพฤกษ์"  ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2  ผู้แทนบริษัทเอไอเอส ภูมิภาคเหนือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ทีม One Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกัน 
     นายจุติ กล่าวว่า  วันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยทุกคน เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมาก และขอขอบคุณสำหรับหุ้นส่วนของเราคือ AIS ซึ่งการมาลงพื้นที่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมา ครูทุกคนที่โรงเรียนนี้เป็นศิษย์เก่าที่นี่ และได้ปลุกปั้นจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมให้กับพื้นที่แห่งนี้  วันนี้ตนเดินทางมาที่ห้องสมุดดิจิทัลแห่งนี้ ซึ่งเป็นห้องที่สร้างโอกาส ความรู้ และอนาคตให้กับเด็ก เยาวชนที่จะเป็นหลักสำคัญของบ้านเมือง โดยประเทศไทยได้รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย และทุกคนเป็นคนไทยทั้งหมด วันนี้เรามาพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อสอนให้เด็ก เยาวชน ครู และบรรณารักษ์สามารถที่จะให้ความรู้เสมือนเด็กเยาวชนในกรุงเทพฯ  เหมือนกับโรงเรียนกวดวิชา ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ และเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ สร้างฝันจิตนาการในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่กระทรวง พม. และ AIS พยายามร่วมกันสร้างคือการเริ่มต้นที่จิตใจและความรู้ที่สมอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงมีกระแสพระราชดำรัสไว้ว่า ให้สร้างคนดีและค่อยสร้างทักษะให้เก่งภายหลัง อย่างไรก็ตาม ตนขอขอบคุณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 ที่ได้สืบสานรักษาไว้ ทั้งนี้ เราใช้เวลา 7 วัน ในการติดตั้งสัญญาณใหม่ให้กับโรงเรียน นับเป็นจุดแรกในตำบลที่มี 4G และสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ตนหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นการจุดประกายของการสร้างความเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชนทั้งหลายในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยกระทรวง พม. จะสร้างโอกาส สร้างชีวิต และเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน 
     นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ได้ร่วมกับ AIS Academy ขับเคลื่อนโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ในกลุ่มโรงเรียนนำร่องภายใต้สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  รวมทั้งกลุ่มโรงเรียนเพียงหลวง อีก 8 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ  โดยทาง AIS Academy ได้พัฒนาแพลตฟอร์มห้องสมุดดิจิทัลเพื่อเข้าถึงแหล่งความรู้พื้นฐานต่างๆ ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับเด็ก เยาวชนในโรงเรียนสังกัดกระทรวง พม. และกลุ่มโรงเรียนชายขอบที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ อาทิ กลุ่มสตรีและครอบครัว และคนพิการ  เป็นต้น ทั้งนี้ ห้องสมุดดิจิทัลเป็นสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ SKILLBOX E-Library ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการหนังสือสำหรับห้องสมุดยุคใหม่โดยรวมการจัดการหนังสือเล่ม สื่อต่างๆ และสื่อดิจิทัล ได้แก่ อีบุ๊ค อีแมกกาซีน และคลิปวีดิโอ ไว้ในระบบเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถยืม-คืน ค้นหาหนังสือและอีบุ๊คได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถช่วยให้เด็ก เยาวชน เข้าถึงการใช้งานห้องสมุดดิจิทัลได้อย่างสะดวกและตลอดเวลา เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาและยกระดับการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต