ADS


Breaking News

พส.เร่งสร้างความเข้าใจ! เหตุ “คนไร้บ้านหัวลำโพงคุกคามทางเพศหญิงรอรถเมล์”

อธิบดี พส. ชี้แจงกรณี
“คนไร้บ้านหัวลำโพงคุกคามทางเพศหญิงรอรถเมล์”
     วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 20.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงกรณี “คนไร้บ้านหัวลำโพงคุกคามทางเพศหญิงรอรถเมล์” ว่า โดยหลักการ การทำร้ายบุคคลอื่น ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด หากเป็นคนไร้บ้านซึ่งปกติมีธรรมชาติในการดำรงชีวิตแบบอิสระ มักกลัวผู้คนหรือมีความกลัวที่จะถูกทำร้าย ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงหรือผลกระทบจากมีปัญหาครอบครัว หรือการไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบตัว ทำให้ต้องออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ บางคนอาจจะประสบปัญหาสุขภาพจิต ที่จะต้องเข้ารับการรักษา หรือได้รับการรักษาแล้วแต่รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง   
     อย่างไรก็ตาม การทำร้ายบุคคลอื่น ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด
     ซึ่งจากกรณีดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าจะเป็นคนไร้บ้านหรือไม่ ต้องรอข้อมูลจากตำรวจ หากพบว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิต หรือเป็นคนไร้บ้านก็จะได้ประสานส่งต่อเข้ารับการรักษา แต่หากไม่พบอาการเจ็บป่วย พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมาย และหากพบว่าไม่ปรากฏครอบครัว ญาติ หรือผู้ดูแล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะได้รับตัวบุคคลดังกล่าวไว้ในการดูแล คุ้มครอง พัฒนาศักยภาพ ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมตามปกติ 
  นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ สิ่งที่จะดำเนินการเพิ่มเติม คือ การทำความเข้าใจกับผู้บริจาค เพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางการช่วยเหลือ หรือการให้ที่ถูกวิธี เพื่อเป็นทางออกให้สังคม  
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าใจเป็นอย่างดีว่า คนไทย มีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากกว่า แต่ทั้งนี้ การให้นั้นจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วย 
     นอกจากนี้จะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าในบริเวณดังกล่าว มีกล้องวงจรปิด หรือแสงสว่าง เพียงพอหรือไม่อย่างไร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจร