ADS


Breaking News

Aruba เผยวิวัฒนาการขั้นถัดไปของสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์ Aruba CX 10000 Series Switch พลัง Pensando

Aruba เปิดตัววิวัฒนาการขั้นถัดไปของสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์ 

Aruba CX 10000 Series Switch พร้อมกับ Pensando จะส่งมอบระบบเครือข่ายที่มีความสามารถสูง พร้อมสำหรับการเพิ่มขยาย เสริมบริการด้านความปลอดภัย สำหรับศูนย์ข้อมูลของธุรกิจในระดับองค์กร

 

     กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2564 วันนี้ Aruba บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ได้ประกาศเปิดตัว Distributed Services Switch ชิ้นแรกของวงการ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้บริการ Software-Defined แบบ Stateful ซึ่งจะเป็นที่สร้างและประมวลผลข้อมูลได้ในที่เดียว ช่วยลดอุปกรณ์และ Software ในระบบแม่ข่ายแบบ Hybrid Cloud ซึ่งจำเป็นต่อแอปพลิเคชันและองค์กรทางด้าน IT ยุคใหม่

     “การเปลี่ยนแปลงของตลาดได้สร้างโอกาสใหม่ๆ และ เกิดการพลิกโฉมวงการ โดยเมื่อ Cloud ถูกย้ายไปสู่ Edge การให้บริการแบบกระจายตัวก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งตั้งแต่ AI/ML, 5G ไปจนถึง Virtualization” คุณ John Chambers ประธานของ Pensando และ CEO แห่ง JC2 Ventures ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง CEO แห่ง Cisco Systems กล่าว “Distributed Services Switch ซึ่งเป็นหมวดหมู่เทคโนโลยีใหม่ด้วยพลังของ Software-in-Silicon จาก Pensando จะทำให้กระบวนการใช้ Distributed Services ซึ่งเดิมมีเฉพาะผู้ให้บริการระดับ Hyperscaler อย่าง AWS สามารถเกิดขึ้นได้ในธุรกิจองค์กรอย่างง่ายดายและคุ้มค่าการลงทุน โดยการกำจัดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายแบบเดิมออกไป องค์กรจะสามารถเพิ่มขยายระบบได้ถึงหลายร้อยเท่าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้มากกว่าเดิมหลายสิบเท่า ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของระบบโดยรวมเพียงแค่หนึ่งในสามของแนวทางแบบดั้งเดิมเท่านั้น

     The Aruba CX 10000 Series Switch คือสวิตช์สำหรับศูนย์ข้อมูลในรูปแบบใหม่ที่ได้ผสานอุปกรณ์สวิตช์สำหรับศูนย์ข้อมูลในระดับ L2/3 ที่ดีที่สุดของ Aruba เข้ากับหน่วยประมวลผลแบบ Programable DPU หนึ่งเดียวของวงการ (Pensando Elba) เพื่อนำเสนอบริการ Stateful Software-Defined แบบ Inline สำหรับระบบขนาดใหญ่ ด้วยความเร็วการส่งข้อมูลในระดับ Wire-Rate ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากอุปกรณ์สวิตช์สำหรับศูนย์ข้อมูลในระดับ L2/3 แบบดั้งเดิมได้หลายเท่า โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบน้อยลงกว่าเดิม

     “Aruba และ Pensando ได้ร่วมกันสร้างสถาปัตยกรรมบริการแบบกระจายตัวแรกของวงการที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถสร้างและใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและขนาดเดียวกับที่เหล่ายักษ์ใหญ่ทางด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์สเกลใช้” คุณ Alan Weckel ผู้ก่อตั้งและนักวิเคราะห์เทคโนโลยีแห่ง 650 Group กล่าว “เราเชื่อว่านี่คือเทคโนโลยีหมวดหมู่ใหม่ของวงการ หลุดจากกรอบเทคโนโลยีเดิมที่เคยมีมา และจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ในงานรูปแบบใหม่อย่าง AI/ML จะพลักดันให้เกิดการแข่งขันในเหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีภายใต้หลักการพื้นฐานของบริการแบบกระจายตัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมนี้” .”


พลิกโฉมรูปแบบการนำเสนอบริการด้านความมั่นคงปลอดภัย

     ในขณะที่ระบบเครือข่ายภายในศูนย์ข้อมูลได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดระบบเครือข่าย Leaf-Spine ประสิทธิภาพสูงด้วยความเร็ว 25/100/400G เพื่อตอบโจทย์ของสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันใหม่ที่มีทั้งความรวดเร็วและปริมาณมหาศาล แต่สถาปัตยกรรมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยและการให้บริการกลับไม่เป็นไปเช่นนั้น

     ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของการรับส่งข้อมูลภายในศูนย์ข้อมูลแบบ East-West อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบรวมศูนย์นั้นได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพ, มีค่าใช้จ่ายสูง และยากต่อการบริหารจัดการ อธิบายโดยรวบรัดคือ ข้อมูลที่กระจุกตัวอยู่ที่อุปกรณ์ในระดับ Edge ของศูนย์ข้อมูลนี้ทำให้อุปกรณ์ต้องมีประสิทธิภาพ และ ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และ เกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษาตามมา

     ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการมาของแอปพลิเคชันในแบบ Microservices ที่ทราฟฟิกอาจเกิดขึ้นระหว่างหลายบริการภายในอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน ทำให้ทราฟฟิกบางส่วนของแอปพลิเคชันนั้นไม่ถูกตรวจสอบโดยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไฟร์วอลล์, IPS หรืออุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ เลย ส่งผลให้องค์กรเกิดช่องโหว่ที่จะถูกโจมตีจากภายในองค์กรเองได้


ก้าวสู่สถาปัตยกรรมบริการแบบกระจายตัวรูปแบบใหม่

     Aruba CX 10000 Series Switch พร้อม Pensando สร้างโซลูชันใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดในสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเก่า โดย Aruba CX 10000 จะทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถต่อยอดระบบเครือข่ายแบบ Leaf-Spine ตามมาตรฐานได้ด้วยการทำ Micro-Segmentation แบบกระจายตัว, การทำ East-West Firewall, NAT, การเข้ารหัสข้อมูล และการให้บริการข้อมูลสถิติการใช้งาน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในตัวอุปกรณ์โดยตรงบนทุกๆ พอร์ตที่ใช้งาน ทำให้สามารถจัดการระบบเครือข่ายได้ในจุดที่อยู่ใกล้กับแอปพลิเคชันสำคัญของธุรกิจองค์กรยิ่งกว่าเดิม

     โซลูชันดังกล่าวนี้สามารถนำเสนอการผสมผสานกันระหว่างประสิทธิภาพ, การเพิ่มขยาย และการทำงานแบบอัตโนมัติได้สำหรับบริการด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยแบบกระจายตัวชั้นสูง ซึ่งการควบคุมนโยบายแบบรวมศูนย์อย่างในอดีตที่เคยต้องมีการรับส่งข้อมูลปริมาณมากภายในเครือข่ายไม่สามารถทำได้ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยการให้บริการด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยที่ส่วนปลายสุดของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ซึ่งแอปพลิเคชันถูกติดตั้งและใช้งานอยู่โดยตรง ซึ่งกรณีการใช้งานโดยหลักนั้นได้แก่:


ศูนย์ข้อมูลภายในของธุรกิจองค์กรและ Private Cloud

     สถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูบแบบดั้งเดิมที่มีอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบรวมศูนย์นั้นกำลังมาถึงทางตัน ที่ซึ่งภาระทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ, ความคล่องตัว และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานั้นเริ่มกลายเป็นปัจจัยที่ไม่มั่นคงอีกต่อไป Aruba CX 10000 ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจซึ่งกระจายบริการชั้นสูงเหล่านี้ไปยังส่วนปลายของศูนย์ข้อมูลได้ด้วยระบบเครือข่ายแบบครบวงจรและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมนโยบาย โซลูชันใหม่นี้จะทำให้ได้แบนด์วิดธ์และประสิทธิภาพของเครือข่ายในระดับที่สูงสุดจากการที่ไม่ต้องส่งทราฟฟิกภายในไปยังศูนย์รวมคอขวดแห่งเดียว อีกทั้งยังช่วยให้ควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ดีขึ้นจากการลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่เคยเกิดขึ้นกับอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย


Co-location Edge - เชื่อมต่อผู้ให้บริการ Cloud เข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย 

     ค่าใช้จ่ายในการเข้ารหัสข้อมูลไปยัง Public Cloud ด้วยการใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิมนั้นมีราคาที่สูงเกินไป ในขณะที่ลูกค้าหลายรายยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้ารหัสทุกๆ ทราฟฟิกที่เข้าถึงทรัพยากรบน Public Cloud ด้วยเหตุนี้ Aruba CX 10000 ที่มีความสามารถในการทำ Edge Routing, Line-Rate Encyrption, Firewall และ NAT พร้อมการตรวจสอบข้อมูลในทุกระดับ จึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Cloud เหล่านี้ได้ทั้งจากระบบศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรหรือแบบ Co-location โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนโดยรวมที่ต่ำลง และมีสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดใดๆ ลงได้

     Aruba ESP (Edge Services Platform) ถูกออกแบบมาสำหรับการผสานรวม, จัดการแบบอัตโนมัติ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับทุกบริการของเครือข่ายที่ระดับ Edge ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากภายนอกองค์กร, ระบบเครือข่ายที่สาขา, ระบบเครือข่ายในสาขาหลัก หรือแม้แต่ภายในศูนย์ข้อมูล ในขณะที่ Aruba CX 10000 ก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งาน Zero Trust Network Architecture เชิงลึกได้ตั้งแต่ภายในศูนย์ข้อมูลไปจนถึงส่วนปลายของการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายและอุปกรณ์แม่ข่าย ด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ Stateful ภายในศูนย์ข้อมูลที่ความเร็ว 800 กิกะบิตแบบ East-West บนทุกๆ พอร์ตของสวิตช์ ช่วยเพิ่มขนาดของระบบและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันและระบบงานสำคัญขององค์กรได้

     “ในหลายปีที่ผ่านมา เราเคยอิจฉาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ที่มีทั้งงบประมาณและทีมงานที่ไม่จำกัดเพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านความคล่องตัว, การเพิ่มขยาย และประสิทธิภาพ” คุณ  Perm Jain , CEO บริษัท Pensando Systems กล่าว “สถาปัตยกรรมบริการแบบกระจายตัวของ Aruba นี้ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเราที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะความท้าทายในรูปแบบเดียวกับที่ผู้ให้บริการรายใหญ่สามารถทำได้ ในขณะที่ยังคงใช้งบประมาณที่เหมาะสมและใช้บุคลากรที่จำกัด ส่งผลให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมทางด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายและการประมวลผลได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น ซึ่งก็จะสะท้อนกลับไปยังการบรรลุเป้าหมายเชิงธุรกิจในภาพรวมของบริษัทได้”

     “เราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ Aruba ได้นำแนวทาง Distributed Services ไปสู่อีกขั้นหนึ่งด้วยการต่อยอดจากการใช้งานภายในเครื่องแม่ข่าย ไปสู่การใช้งานภายในระบบเครือข่ายแบบ Top-of-Rack คุณ John Galatea รองประธานฝ่ายขายแห่ง Dasher Technologies ซึ่งเป็น Aruba Platinum Partner กล่าว “เราเชื่อว่าลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในเชิงลึกที่มีความละเอียดยิ่งขึ้น และการตรวจสอบการทำงานที่ดียิ่งขึ้นได้จาก Aruba CX 10000 ในขณะที่สามารถใช้งานทรัพยากรบนระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น สถาปัตยกรรมนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของโซลูชันแบบดั้งเดิมได้ด้วยการย้ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเข้าไปยังตำแหน่งที่ระบบแอปพลิเคชันและระบบงานถูกประมวลผล”


ความสัมพันธ์ของ HPE/Pensando ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

     โซลูชันใหม่นี้ได้เติมเต็มการประกาศเปิดตัวล่าสุดของ Pensando Distributed Services Platform (DSP) สำหรับ HPE Servers  ซึ่งสามารถใช้งานในรูปแบบ PCI สำหรับ HPE ProLiant Server, HPE Apollo systems และ HPE Edgeline Converged Edge ได้

     Aruba CX 10000 ได้ต่อยอดการใช้งานบริการอัจฉริยะเหล่านี้เข้าไปสู่ระบบเครือข่ายประสานระหว่างศูนย์ข้อมูล ตอบโจทย์การใช้งานรูปแบบใหม่ๆ ทั้งสำหรับระบบเครือข่ายที่มีอยู่เดิม, ระบบที่มีการใช้งานเทคโนโลยีรายเดียวหรือหลายราย ไปจนถึงการใช้งาน SmartNIC

     “การประกาศในวันนี้จะยิ่งทำให้ความร่วมมือระหว่าง HPE และ Pensando มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น การนำ Distirbuted Services ของ Pensando มาสู่ระบบแพลตฟอร์มสวิตช์ที่เป็นผู้นำวงการของ Aruba นี้ได้ช่วยกำจัดเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ในการสร้าง Zero-Trust Private Cloud อย่างง่ายดายและคุ้มค่าการลงทุนมากยิ่งขึ้น” คุณ Prem Jain ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO แห่ง Pensando Systems กล่าว “ผมมองว่าในอนาคตเราคงได้สานต่อความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและนำโซลูชันใหม่ๆ มานำเสนอสู่ตลาดร่วมกัน”

     ในส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ ได้เปิดให้ Pensando สามารถเข้าถึงสิทธิบัตรปริมาณมหาศาลของ HPE ได้ผ่านทาง Defensive Patent Purchase Program

     ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aruba CX 10000 Series Switch ที่มาพร้อมกับ Pensando ซึ่งจะทำให้เกิดวิวัฒนาการก้าวใหม่ในสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์นี้ สามารถเข้าร่วมงาน Virtual Event ได้ที่: https://hpe.events.cube365.net/hpe/aruba-pensando

Additional Resources

  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัย
  • Blog: วิวัฒนาการถัดไปของสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์มาถึงแล้ว


เกี่ยวกับ Aruba บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise

     Aruba บริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านโซลูชันระบบเครือข่ายแบบ Edge-to-Cloud ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและความชาญฉลาดซึ่งใช้ AI เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติและใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ทรงพลัง ด้วย Aruba ESP (Edge Services Platform) และทางเลือกในแบบ as-a-service ทำให้ Aruba สามารถใช้แนวทางแบบ Cloud-Native เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเชื่อมต่อเครือข่าย, การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และประเด็นทางการเงินสำหรับระบบเครือข่ายภายในพื้นที่ทำงาน, สาขา, ศูนย์ข้อมูล และการทำงานจากระยะไกลได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้งระบบเครือข่ายแบบมีสาย, ไร้สาย และ Wide Area Network (WAN)

     ถ้าหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม Aruba ได้ที่ www.arubanetworks.com โดยสำหรับข่าวสารในแบบทันท่วงที กรุณาติดตาม Aruba ที่ Twitter และ Facebook และสำหรับการพูดคุยเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายจากทุกที่ทุกเวลาและผลิตภัณฑ์จของ Aruba กรุณาเยี่ยมชม Airheads Community ที่ community.arubanetworks.com