ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 9 ก.ย.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 16,031 ราย หายป่วยกลับบ้านได้ 15,417 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,031 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,338,550 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,436 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  9 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,042 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,955 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 263,550 ราย) 
เสียชีวิตรวม 13,731 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 220 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,181,781 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15,417 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 143,038 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
15,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,736) ปริมณฑล (2,582) จังหวัดอื่น ๆ (9,073)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่เชียงราย(5) สระแก้ว(2) นราธิวาส(1) และ กรุงเทพฯ(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา  1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 5 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 223.3  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 199.8  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.49) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  157,759 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 671,183 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.1  ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,406 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 423,104  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,924 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,173 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,900,467 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  19,733  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 96,935 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,987 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,576  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 10,992  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  12,680  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,135 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม