ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 8 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 16,769 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 14,176 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,176 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,322,519 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,940 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 506 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  16 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,033 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,714 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 260,595 ราย) 
เสียชีวิตรวม 13,511 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 228 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,166,364 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,769 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 142,644 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,654 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,691) ปริมณฑล (2,255) จังหวัดอื่น ๆ (7,708)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  16  ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่เชียงราย(4) สระแก้ว(3) กรุงเทพฯ(5) และ สตูล(4)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศแคนาดา  1 ราย
- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
- จากประเทศตุรกี 1 ราย
- จากประเทศฟิลิปปินส์  2 ราย
- จากประเทศเมียนมา 2 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
- จากประเทศลาว 2 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 222.7  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 199.2  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.45) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  107,060 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 669,022 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33  ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,130 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 420,402  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,017 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,082 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,880,734 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  18,547  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 96,339 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,981 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,365  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 10,781  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  14,208  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,701 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม