ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 6 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 17,284 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 13,988 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19

ณ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,988 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,294,522 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,561 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 444 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  17 ราย 

- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,011 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,966 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 257,578 ราย) 

เสียชีวิตรวม 13,042 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 187 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 1,132,858 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,284 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 148,622 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

13,527 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(3,610) ปริมณฑล (2,216) จังหวัดอื่น ๆ (7,701)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  17  ราย

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

 การรักษาที่ชลบุรี(1) และ สระแก้ว(16)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 16 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.5  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 198  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.39) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  35,586 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 666,219 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33  ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,521 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 415,416  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,303 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,891 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,844,835 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 20,396  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 95,300 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,957 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,933  ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 10,349  ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  13,137  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,074 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม