ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 4 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 20,351 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 15,942 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,942 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,265,082 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,549 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 277 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  6 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,966 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,110 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 253,924 ราย) 
เสียชีวิตรวม 12,631 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 257 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,097,317 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,351 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 155,134 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
15,659 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,835) ปริมณฑล (3,435) จังหวัดอื่น ๆ (8,389)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่จันทบุรี(1) ปัตตานี(1) นราธิวาส(2) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 220.6  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 197.1  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.35) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  182,593  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 664,935 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,346 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 409,509  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,330 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,693 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,805,382 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 19,378  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 94,417 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,937 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,605  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 10,127  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  14,922  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,446 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม