ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 3 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 18,262 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 14,653 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,653 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,249,140 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,160 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 256 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  2 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,960 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,235 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 251,814 ราย) 
เสียชีวิตรวม 12,374 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 271 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,079,966 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,262 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 159,800 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,395 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,428) ปริมณฑล (2,778) จังหวัดอื่น ๆ (8,189)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่สตูล(1) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 219.9  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 196.5  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.38) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  177,568  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 662,853 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,482 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 406,099  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,226 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,600 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,786,004 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 20,988  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,926 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,928 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,459  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 10,027  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  13,197  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,138 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม