ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 29 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 11,580 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 10,414 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,414 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,591,829 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 178 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  10 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,268 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,182 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 288,052 ราย) 
เสียชีวิตรวม 16,620 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 122 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,459,786 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,580 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 115,423 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,226 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,579) ปริมณฑล (993) จังหวัดอื่น ๆ (7,654)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2) กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(2) เชียงราย(1)  และ จันทบุรี(3)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 3  ราย
- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
- จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย
- จากประเทศสวีเดน 1 ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 233.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 210.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.07) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 105,633 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 711,222 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,901 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 461,066 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,603 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,631 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,220,526 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  11,332 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 110,792 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,287 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,941  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 17,357 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  4,589 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,936 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม