ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 28 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 12,805 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 9,489 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,489 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,581,415 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,823 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 269 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  10 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,258 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  387 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 286,870 ราย) 
เสียชีวิตรวม 16,498 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 129 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,448,206 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 12,805 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 116,711 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,210 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,557) ปริมณฑล (1,139) จังหวัดอื่น ๆ (6,514)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(1) นราธิวาส(1)  ตาก(1)  และ ประจวบคีรีขันธ์(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 1  ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 2 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 2  ราย
- จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 233 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 209.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.02) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81,409 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 709,119 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,905 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 459,436 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,612 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,583 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,209,194 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  10,959 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 109,926 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,261 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,441  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 16,857 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  9,362 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,758 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม