ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 26 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 14,305 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 12,353 ราย

 รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,353 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,561,638 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,809 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 532 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  12 ราย 

- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,236 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,000 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 285,514 ราย) 

เสียชีวิตรวม 16,268 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 125 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 1,422,907 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,305 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 122,463 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

11,809 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,976) ปริมณฑล (1,653) จังหวัดอื่น ๆ (8,180)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  12 ราย

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

 การรักษาที่ภูเก็ต(4) ปัตตานี(5) นราธิวาส(2) และ สระแก้ว(1)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกาตาร์ 1 ราย

- จากประเทศอิสราเอล 1  ราย

- จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 7 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 232.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.93) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,114 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 706,058 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,149 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 456,620 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,678 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,465 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,185,131 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่  13,899 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 108,257 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,218 ราย  

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,527  ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 15,943 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  9,706 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,400 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม