ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 22 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 13,695 ราย มากกว่า ผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 11,252 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,252 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,511,357 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,816 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 28 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  17 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,179 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,391 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 279,955 ราย) 
เสียชีวิตรวม 15,753 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 141 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,366,533 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,695 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 129,071 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,207 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,455) ปริมณฑล (1,404) จังหวัดอื่น ๆ (7,348)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2)  สระแก้ว(2) นราธิวาส(5) กรุงเทพฯ(7) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
- จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศกาตาร์ 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 230.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 207 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.89) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120,579 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 696,867 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,333 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 449,845 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,903 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,202 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,127,934 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  15,759 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 105,344 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,140 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,730  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 14,146 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  11,692 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,545 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม