ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 20 ก.ย.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 12,709 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,709 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,489,186 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,962 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  11 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,155 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  878 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 277,920 ราย) 
เสียชีวิตรวม 15,469 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 106 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,341,144 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,125 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 132,573 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,840 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,831) ปริมณฑล (1,891) จังหวัดอื่น ๆ (7,118)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(3)  เชียงราย(1) และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 229.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 205.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  32,731 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 691,880 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,809 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 446,573 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,106 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,073 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,097,830 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  14,954 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 104,094 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,109 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,185  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 13,601 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  10,040 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,090 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม