ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 19 ก.ย.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 13,576 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 12,492 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,576 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,476,477 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,048 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 395 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  13 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,144 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,120 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 277,042 ราย) 
เสียชีวิตรวม 15,363 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 117 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,330,019 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 12,492 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 131,095 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,168 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,880) ปริมณฑล (1,832) จังหวัดอื่น ๆ (8,456)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  13 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(6)  นราธิวาส(3) และ สระแก้ว(4)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
- จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศโอมาน 1 ราย
- จากประเทศจีน 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 228.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 205.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.77) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  64,559 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 691,562 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,121 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 444,871 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,141 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,016 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,082,876 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  15,549 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 103,482 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,096 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,814  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 13,230 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  9,373 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,857 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม