ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 16 ก.ย.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 13,897 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 13,527 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,897 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,434,237 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,797 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 394 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  9 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,116 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,697 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 273,409 ราย) 
เสียชีวิตรวม 14,953 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 188 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,290,556 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,527 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128,728 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,494 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,141) ปริมณฑล (2,120) จังหวัดอื่น ๆ (8,233)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่นราธิวาส(1) ภูเก็ต(2)  เชียงราย(1) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 227.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 203.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.74) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  164,509 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 685,023 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,361 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 438,951 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,263 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,784 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,030,935 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  19,495 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 101,443 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,067 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,905  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 12,321 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  10,585 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,186 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม