ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 13 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 16,304 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 12,583 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,583 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,394,756 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,232 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 163 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  11 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,080 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,177 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 269,339 ราย) 
เสียชีวิตรวม 14,485 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 132 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,248,158 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,304 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 132,113 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
12,409 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,329) ปริมณฑล (1,678) จังหวัดอื่น ๆ (7,402)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่นราธิวาส(2) กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(3) และ สตูล(5)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกาตาร์  1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 7 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 225.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 202 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.61) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  35,450 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 677,988 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,374 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 43 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 431,833 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,345 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,530 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,979,698 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  19,198 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 99,504 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,040 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,357  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 11,773 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  12,026 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,279 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม