ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 11 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 18,721 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 15,191 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,191 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,368,144 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,647 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  6 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,065 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,812 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 266,637 ราย) 
เสียชีวิตรวม 14,173 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 253 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,216,112 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,721 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 137,859 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,459 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,364) ปริมณฑล (2,553) จังหวัดอื่น ๆ (8,542)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่สระแก้ว(4) และ กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศเกาหลีใต้  1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 224.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 201.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.56) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  171,125 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 677,017 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,873 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 43 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 427,516 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,572 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,353 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,940,950 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  21,176 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 98,184 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,019 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,936  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 11,352 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  13,321 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,745 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม