ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 10 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 15,610 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 14,403 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,403 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,352,953 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,770 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  17 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,059 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,275 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 264,825 ราย) 
เสียชีวิตรวม 13,920 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 189 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,197,391 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15,610 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 141,642 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,045 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,495) ปริมณฑล (2,571) จังหวัดอื่น ๆ (7,979)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่สุราษฎร์ธานี(1) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(2) สระแก้ว(5) และ อยู่ระหว่างประสาน(8)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศเบลเยียม  1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 13 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 224  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 200.5  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.55) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  160,748 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 674,547 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.1  ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,148 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 425,414  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,759 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,265 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,919,774 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  19,307  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 97,524 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,007 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,742  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 11,158  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  12,420  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,470 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม