ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 1 ก.ย.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 18,996 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 14,802 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,802 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,219,531 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,892 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 217 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  5 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,941 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,688 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 248,357 ราย) 
เสียชีวิตรวม 11,841 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 252 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,040,768 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,996 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 166,922 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,580 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,732) ปริมณฑล (2,781) จังหวัดอื่น ๆ (8,067)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) จันทบุรี(2) ปัตตานี(1) และ ภูเก็ต (1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 218.5  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 195.3  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.40) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  156,002  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 657,910 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,072 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 399,282  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,986 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,389 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,746,254 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 20,897  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,055 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,903 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,015  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 9,961  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  12,607  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,064 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม