ADS


Breaking News

ยกย่องคนดี! พม. ประกาศรางวัล "ผู้เสียสละ เพื่อสังคม" ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเปราะบางในวิกฤตโควิด-19

พม. มอบรางวัล "ผู้เสียสละ เพื่อสังคม" ยกย่องคนดี ปิดทองหลังพระ ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และกลุ่มเปราะบางในวิกฤตโควิด-19
     วันนี้ (21 ก.ย. 64) เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "ผู้เสียสละ เพื่อสังคม" จำนวน 13 รางวัล ภายใต้โครงการมอบรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่าต่อสังคมไทยให้กับภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนของกระทรวง พม. ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ หรือองค์กรที่คิดด้านบวก สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความเสียสละ และทำความดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)


     นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักด้านสังคมในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานด้านสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง พม. ไม่อาจดำเนินงานเพียงหน่วยงานเดียวได้ มีความจำเป็นที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
     นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคมสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยการช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินโครงการมอบรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย ด้วยการมอบรางวัล "ผู้เสียสละ เพื่อสังคม" จำนวน 13 ประกอบด้วย 1. พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย กทม. 2. คุณไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  3. ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปันฝัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (โครงการ ปันฝันปันยิ้ม) 4. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 5. ร.ต.อ.แวอาลิฟ แวดีซา รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 6. คุณไดอาน่า จงจินตนาการ ดารานักแสดงจิตอาสา 7. คุณพิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ ดารานักแสดงจิตอาสา 8. คุณอนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี  ศิลปินจิตอาสา 9. คุณศตวรรษ เศรษฐกร  ศิลปินจิตอาสา 10. คุณจีรภัทร์ สุกางโฮง (ครูนกเล็ก) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) เขตทุ่งครุ กทม. 11. คุณสมปอง สนนาค (เล็ก ไทยโพสต์) ช่างภาพอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 12. คุณเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง กทม. และ 13. คุณปิงโก โพธิ์ทอง เจ้าของร้านอาหาร “แก้วเย็นตาโฟ” จ.พิษณุโลก
     นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอแสดงความยินดีต่อสังคมไทยที่มีบุคคลอย่างทุกท่านที่มีพฤติกรรมที่น่าสรรเสริญ ตนทราบว่าท่านทำความดี ไม่เคยได้หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด หวังเพียงแต่ให้สังคมมีความสุข ตนขอขอบคุณที่พวกท่านทำให้สังคมไทยมีความหวัง และเชื่อว่าสิ่งที่ท่านได้ทำมาตลอดเป็นสิ่งที่น่าให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับใครอีกหลายคนในสังคมที่มีพฤติกรรมการทำความดีแบบท่าน แต่ไม่มีใครได้รับรู้ เป็นเพียงคนเล็กๆ ที่ทำความดี เหมือนการปิดทองหลังพระ แต่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีไมตรีที่ดีต่อกันและกัน และมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นสิ่งที่แยกแยะความเป็นมนุษย์ของคนเรา วันนี้ คนดีไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสังคม แต่พวกท่านได้ทำ โดยไม่เรียกร้องอะไร สิ่งเหล่านี้ได้มีคนเล็งเห็น และมีหลายคนเห็นท่านเป็นไอดอลในดวงใจ ทั้งนี้ ตนไม่มีอะไรนอกจากกระดาษแผ่นนี้ที่เป็นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่อยากจะบอกว่าท่านคือบุคคลที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย