ADS


Breaking News

วิศวะ สจล. ขอเชิญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครสอบ KENG-APT

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดทำโครงการ "KENG-APT"

เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทดสอบความรู้ระดับอุดมศึกษาเบื้องต้น และเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ)

🔸คะแนนสอบที่ได้ น้องๆ สามารถเก็บสะสมเป็นหน่วยกิตเพื่อนำมาเทียบโอนเมื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชั้นปีที่ 1 ได้ (ไม่ต้องลงเรียนอีกรอบ) รวมถึงน้องๆ สามารถยื่นคะแนนสอบ KENG-APT นี้เพื่อประกอบให้คณะกรรมการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อีกด้วย (มีโอกาสมากขึ้น!!) 😄

ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆ สามารถรับข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบต่างๆ ของโครงการต่างๆของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

การกรอกข้อมูลในฟอร์ม จะเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องๆ แน่นอน ><

https://forms.gle/zqChtcuExCeM5GBe6

ติดตามข่าวการสมัครสอบได้ที่เพจ Undergraduate Academics Affairs, KMITL หรือทางอีเมลล์ที่น้องได้ตอบแบบสำรวจใน google form