ADS


Breaking News

เทเวศประกันภัย ร่วมใจ! ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

     บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบุคคล (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 200 ชุด และโรงพยาบาลสนาม ศูนย์วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย จำนวน 144 ชุด ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจของกรุงเทพมหานคร 

     โดยมี นางสาวนิชุดา เจริญศรี ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และ นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย เป็นผู้รับมอบ