ADS


Breaking News

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ขยายเวลาพื้นที่ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในพื้นที่ขาดแคลนเร่งด่วน

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ขยายเวลาสนับสนุนพื้นที่  2,500 ตารางเมตร ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มเติม (จากเดิม มิ.ย. - ก.ค. รวม 2 เดือน)  โดยขยายไปอีก 2 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 13 ส.ค. 64 เพื่อเป็นการตอบโจทย์ภาครัฐในการให้บริการประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้อย่างมากที่สุด พร้อมให้ทีมงานสำรวจความต้องการของหน่วยบริการที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเตรียมสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน