ADS


Breaking News

LAMBORGHINI : หนังสือแถลงการณ์การดำเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการหลังการขายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย

     ในนามของบริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด หรือ ลัมโบร์กินี กรุงเทพฯ ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการหลังการขายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้นำเข้ารถซูเปอร์สปอร์ตคาร์รุ่นแรกเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2561

     บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มิได้ดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ลัมโบร์กินีอื่นใดที่เกิดขึ้น ก่อนการแต่งตั้งดังกล่าวทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายรับให้บริการรถยนต์ลัมโบร์กินีทุกคันที่ได้ทำการซื้อจากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยก่อนหน้า เพื่อดูแลลูกค้าลัมโบร์กินีในประเทศไทยทุกท่านให้ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุดในการครอบครองรถยนต์ลัมโบร์กินี


     ในการนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และยึดมั่นในคุณธรรม โดยคำนึงถึงผู้รับบริการ องค์กร และสังคมเป็นสำคัญ พร้อมปฏิบัติตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ความประทับใจและความภาคภูมิใจให้ท่านเจ้าของรถลัมโบร์กินี สร้างรากฐานแบรนด์ให้แข็งแกร่ง สื่อสารคุณค่า ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของลัมโบร์กินีในประเทศไทย เพื่อให้ลัมโบร์กินีเป็นแบรนด์ซูเปอร์สปอร์ตคาร์ระดับโลกที่ครองใจคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ