ADS


Breaking News

“Restart Tourism” ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ รวมพลังต้อนรับเปิดประเทศ หนุนฟื้นฟูกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ “Restart Tourism” 
ท่องเที่ยวตอบรับนโยบายเปิดประเทศ เตรียมความพร้อม
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ร่วมฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส-19 (Covid-19) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกลับมาของการท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศภายใน 120 วันของรัฐบาล 
" รัฐบาลมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป... "
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
" การจัดกิจกรรมพบปะทางธุรกิจครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจสาขาต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจเพื่อรองรับนโยบาย
การเปิดประเทศของรัฐบาล "
นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
" วัคซีน เงินทุน มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว รวมถึงการซ่อมสร้างทั้งคนและแหล่ง ...  คือ ทางรอดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย" การเติม "เงินทุน คือการต่อลมหายใจแก่ผู้ประกอบการ "
นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการตอบรับนโยบายการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับเปิดประเทศ และปรับกลยุทธ์ในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจัดโครงการ “ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ Restart Tourism” ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาก 13 สาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ประสบปัญหาในการสนับสนุนด้านเงินทุนจากภาครัฐ ให้ได้พูดคุยและเจรจากับธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบออนไลน์ หรือ Online Business Matching อีกทั้งยังปรับรูปแบบการให้ความรู้ในการปรับกลยุทธ์ และกลวิธีสู่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์ โดยโครงการนี้จะสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ พัฒนาและปรับตัวสู่ยุค New Normal หรือ ชีวิตวิถีใหม่ เตรียมความพร้อมต่อการกลับมาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศ
" เวลานี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องการสภาพคล่อง ธนาคารออมสิน จึงปล่อยสินเชื่อด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน เช่น ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดชำระหนี้ เพื่อเร่งช่วยเหลือเติมเงินทุน ให้สามารถประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ "
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
" SME D Bank ยืนเคียงข้างดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิด โดยเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ควบคู่เติมความรู้ ช่วยให้เอสเอ็มอีท่องเที่ยวสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และพร้อมจะกลับมาแข็งแกร่งได้ในเร็ววัน "
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank
นายอภิรัตน์ หวานชะเอม
Chief Digital Officer
SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. (SCG-CBM)

    โครงการ “ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ Restart Tourism” จัดให้มีขึ้น ในวันที่ 8-9 กันยายน 2564 โดยเชิญผู้ประกอบการจาก 13 สาขาวิชาชีพ ในห่วงโซ่ของการท่องเที่ยว (Supply chains) ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเปิดประเทศและร่วมเจรจาธุรกิจ พร้อมรับคำปรึกษาด้านการกู้เงิน จากธนาคารออมสิน และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อม พบกับ การเสวนาโดยวิทยากรชื่อดัง คุณอาร์ท อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  
     ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี  สนใจคลิก https://www.onlinemarketingth.com/restarttourism
สอบถามเพิ่มเติม โทร 092-329-4466 หรือ Line Open chat: