ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น แก่ รพ.ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จ.ตาก รวม 5 แห่ง สู้โควิด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้ประจำวัน และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จ.ตาก รวม 5 แห่ง สู้ภัยโควิด-19
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้ประจำวัน และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)  หน้ากาก N 95 ยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งหอม สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และยาสระผม ให้แก่ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลแม่สอด รวม5 แห่ง  ผ่านแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล รวมงบประมาณเป็นเงิน 500,640 บาท (ห้าแสนหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมี นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมคณะ เป็นผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในการมอบฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จังหวัดตาก
     นับตั้งแต่เกิดวิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ปรับแผนการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั้งในส่วนของประชาชน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้จัดทีมชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด-19 (SCOT) ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เสริมทัพบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19  และการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค สมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  
     ติดต่อสอบถาม ติดตามข่าวสารและการปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
     #ป่อเต็กตึ๊ง ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต
“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน