ADS


Breaking News

วันนี้ 7 ส.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 21,838 ราย หายป่วยกลับบ้าน 21,108 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,838 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 736,522 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,160 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  923 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  4 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,751 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 174,964 ราย) 
เสียชีวิตรวม 6,066 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 212 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 517,012 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,108 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 213,444 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,911  ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,221) ปริมณฑล (4,794) จังหวัดอื่น ๆ (11,896)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(1)  เชียงราย(1)  ยะลา(1) และ ตาก(1)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศตุรกี 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 2 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 202.4  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 181.9  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.87) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  130,706 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 632,641 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,700 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 61 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 322,838  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,054 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,262 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,224,595 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 20,889  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 80,813 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,526 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,778 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3,884 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   8,324  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,016 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม