ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 31 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 19,245 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 14,666 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,666 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,204,729 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,343 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 304 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  7 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,936 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,012 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 246,669 ราย) 
เสียชีวิตรวม 11,589 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 190 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,021,772 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 19,245 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 171,368 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,355 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,963) ปริมณฑล (3,364) จังหวัดอื่น ๆ (7,028)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่จันทบุรี(1) ปัตตานี(1) สระแก้ว(1) ชลบุรี(1) และ ภูเก็ต (3)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 217.9  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 194.7  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.38) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  119,642  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 656,393 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,251 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 395,883  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,859 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,287 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,725,357 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 19,268  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 92,616 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,892 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,816  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 9,762  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  14,224  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,064 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม