ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 30 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 17,281 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 15,972 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,972 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,190,063 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,137 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  11 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,929 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,544 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 244,657 ราย) 
เสียชีวิตรวม 11,399 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 256 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,002,527 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,281 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 176,137 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
15,681 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,771) ปริมณฑล (2,942) จังหวัดอื่น ๆ (8,968)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ประจวบคีรีขันธ์(5) สระแก้ว(3) ตาก(1) และ ภูเก็ต (2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
- จากประเทศเมียนมา 6 ราย
- จากประเทศอังกฤษ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 217.2  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 194.1  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.36) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  37,262  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 654,689 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,381 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 392,300  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,659 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,183 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,706,089 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 20,579  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 92,208 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,881 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,641  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 9,701  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  12,796  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,749 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม