ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 27 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 20,163 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 18,702 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,702 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,139,571 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,677 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 342 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  9 ราย 

- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,903 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,674 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 238,713 ราย) 

เสียชีวิตรวม 10,587 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 273 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 943,784 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,163 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 185,200 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

18,351 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(4,699) ปริมณฑล (3,563) จังหวัดอื่น ๆ (10,089)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

 การรักษาที่ยะลา(3) สระแก้ว(1) ตาก(1) จันทบุรี(3) และ ภูเก็ต (1)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 4 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

- จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 215.4  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 192.6  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.41) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  169,953  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 651,956 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44,558 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 31  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 49 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 383,514  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,547 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,850 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,640,843 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 24,599  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 90,958 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,841 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,104  ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 9,488  ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  11,575  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 9,667 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม