ADS


Breaking News

วันนี้ 24 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 20,059 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 17,165 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,165 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,083,951 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,226 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  3 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,872 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,744 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 232,325 ราย) 
เสียชีวิตรวม 9,788 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 226 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 881,829 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,059 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 192,334 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,970 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,025) ปริมณฑล (3,959) จังหวัดอื่น ๆ (8,986)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(1) และ นราธิวาส(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 213.3  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 190.8  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.47) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  111,134  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 646,667 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,359 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 50 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 375,871  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,698 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,499 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,572,765 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,672  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 89,641 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,808 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,621  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 8,006  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  10,280  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 8,666 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม