ADS


Breaking News

วันนี้ 23 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 22,134 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 17,491 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,491 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,066,786 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,014 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  7 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,869 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,072 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 230,581 ราย) 
เสียชีวิตรวม 9,562 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 242 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 861,770 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,134 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 195,454 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,086 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,472) ปริมณฑล (4,100) จังหวัดอื่น ๆ (9,514)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ยะลา(2) ภูเก็ต(1) ตาก(3) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 3 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 212.5  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 190.2  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.47) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  30,810  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 645,058 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,420 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 373,685  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,772 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,374 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,555,093 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 19,807  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 89,231 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,792 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,469  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 7,854  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  11,214  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 8,277 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม