ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 2 ส.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,970 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 633,284 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,567 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  175 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  11  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  4,217 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 157,119 ราย) 
เสียชีวิตรวม 5,168 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 178 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 419,241 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,919 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 208,875 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,784 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,144) ปริมณฑล (3,460) จังหวัดอื่น ๆ (11,180)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2)  สระแก้ว(2)  กรุงเทพฯ(1)  อำเภอชายแดน(5)   และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1ราย
- จากประเทศกาตาร์ 1ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศเมียนมา 7 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 199  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 179.6  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.25) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  21,768 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,380 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,784 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 42 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 64 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 302,665  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,734 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 9,731 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,130,422 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,150  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 77,914 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,420 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,566 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3,529 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   8,620  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,306 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม