ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,157 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 928,314 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,863 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  658 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  6 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,630 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 208,918 ราย) 
เสียชีวิตรวม 7,734 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 182 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 709,646 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,984 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,934 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,493 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,324) ปริมณฑล (4,618) จังหวัดอื่น ๆ (11,551)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(1) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 207.9  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 186.4  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  30,883  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,561 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33,221 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 55 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 354,279  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,537 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,263 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,404,899 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 20,546  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 85,448 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,683 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,092  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 5,843  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  9,580  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,774 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม