ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,882 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 907,157 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 18,499 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  245 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  6 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,132 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 205,288 ราย) 
เสียชีวิตรวม 7,552 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 209 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 688,662 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,106 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,943 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
21,631 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,215) ปริมณฑล (4,905) จังหวัดอื่น ๆ (12,511)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่นราธิวาส(2)  กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(2) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
- จากประเทศไต้หวัน 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 207.5  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 186  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  71,135  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,439 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,127 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 56 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 351,605  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,588 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,078 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,384,353 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 20,670  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 84,860 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,666 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,894  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 5,645  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  9,716  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,437 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม