ADS


Breaking News

วันนี้ 14 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 23,672 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 22,086 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 22,086 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 885,275 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,406 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  270 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  3 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  4,407 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 202,156 ราย) 
เสียชีวิตรวม 7,343 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 217 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 667,556 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,672 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,376 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
21,813 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(5,088) ปริมณฑล (5,317) จังหวัดอื่น ๆ (11,408)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2)  และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 206.9  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 185.5  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.67) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  155,297  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,161 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,775 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 56 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 348,186  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,621 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,879 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,363,683 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 21,468  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 84,262 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,654 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,668  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 5,419  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  9,180  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,088 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม