ADS


Breaking News

วันนี้ 13 ส.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 23,418 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 20,083 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 23,418 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 863,189 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,642 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  388 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  9 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  5,379 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 197,749 ราย) 
เสียชีวิตรวม 7,126 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 184 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 643,884 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,083 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 212,179 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
23,021 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(5,140) ปริมณฑล (5,435) จังหวัดอื่น ๆ (12,446)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ชลบุรี(1) ภูเก็ต(2)  ยะลา(1) นราธิวาส(2) และ ตาก(3)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
- จากประเทศเมียนมา 3 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
- จากประเทศอิรัก 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 206.2  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 185  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.74) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  143,537  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 636,298 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,078 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 57 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 344,730  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,640 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,667 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,342,215 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 21,668  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 83,839 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,634 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,363  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 5,114  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   9,667  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,813 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม