ADS


Breaking News

วันนี้ 12 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 23,649 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 22,782 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 22,782 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 839,771 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 19,973 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  375 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  8 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,426 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 192,370 ราย) 
เสียชีวิตรวม 6,942 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 147 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 623,801 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,649 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 209,028 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
22,399  ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,854) ปริมณฑล (5,205) จังหวัดอื่น ๆ (12,340)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นราธิวาส(1) ปัตตานี(1) ตาก(2) ภูเก็ต(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
- จากประเทศเมียนมา 3 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 205.5  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 184.4  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.76) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  143,459  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 635,636 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,641 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 58 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 341,300  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,741 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,452 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,320,547 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 20,780  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 83,384 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,614 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,161  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4,913  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   8,766  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,487 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม