ADS


Breaking News

วันนี้ 11 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 22,012 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 21,038 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,038 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 816,989 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,464 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  173 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  19 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  4,382 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 189,944 ราย) 
เสียชีวิตรวม 6,795 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 207 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 600,152 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,012 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,042 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,846  ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,525) ปริมณฑล (4,663) จังหวัดอื่น ๆ (11,658)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ภูเก็ต(16) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศเมียนมา 16 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 204.7  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 183.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  101,254  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 634,662 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,316 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 59 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 337,561  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,785 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,234 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,299,767 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 19,991  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 82,898 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,602 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,876  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4,628  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   8,390  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,145 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม