ADS


Breaking News

ส.ส.ท. เปิดอบรมฟรี YouTuber เปลี่ยนเวลาว่างมาสร้างรายได้

     ในยุค Lockdown จาก COVID-19 การสร้างช่องทางขายสินค้าและบริการใหม่ผ่านระบบออนไลน์ กลายเป็น New Normal สำหรับหลายคนไปแล้ว ดังนั้น เพื่อสร้างทักษะใหม่ในการขายของออนไลน์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จึงจัดโครงการ The Next Gen Series ขึ้น จัดอบรมฟรี หัวข้อ “เปลี่ยนเวลาว่างมาสร้างรายได้ เรียนทำ Video Clip จบได้แค่ในมือถือ” โดย “อาจารย์เสกสรร เทิดสิริภัทร” ครูสอน YouTuber มือหนึ่งของไทย สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน คัดเลือกโดยพิจารณาจากผลงาน Video Clip พร้อมใบสมัคร โดยสมัครเข้าอบรมภายในวันที่ 9 กันยายนนี้ ได้ที่ https://bit.ly/TPAyoutuber สอบถามรายละเอียดโทร. 02-717-3000 ต่อ 8 www.tpif.or.th และ www.facebook.com/tpahrdtraining