ADS


Breaking News

ทส. ผนึก หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ส่งกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า “SAVE คนรักษาป่า SAVE ป่ารักษาคน”

ทส. ร่วมกับ หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ส่งกำลังใจผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ชมคอนเสริต์ ตอบคำถามชิงของรางวัล
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงฯ และนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมกับศิลปินเพื่อชีวิต หงา คาราวาน และ อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า จัดกิจกรรม คอนเสริต์วิถีใหม่..ส่งกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า “SAVE คนรักษาป่า SAVE ป่ารักษาคน” เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ และส่งความสุขให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
     โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการเสวนาพูดคุย “ส่งกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ครอบครัว ทส.” โดย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับ ศิลปินเพื่อชีวิต หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่ารวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเข้าร่วมพูดคุย ดำเนินรายการโดย พิณโญ รุ่งสมัย รายการถนนดนตรี ผ่านระบบ Zoom Meeting จากนั้นจะเป็นการแสดงมินิคอนเสริต์ หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วมรับชมไลฟ์สดตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชิงของรางวัลสุดพิเศษ ได้แก่ เสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ทุกตัวของ ทีม Manchester United , ทีม Liverpool FC และเสื้อทีมชาติไทย พร้อมกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รวมถึงเครื่องวัดความดันโลหิตอีกจำนวน 10 เครื่อง เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และร่วมคอบคำถามชิงของรางวัลดังกล่าวซึ่งมีจำนวนจำกัด สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมการเสวนาออนไลน์ส่งกำลังใจผู้พิทักษ์ป่าครอบครัว ทส. ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดพิเศษที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจะได้ร่วมพูดคุยกับศิลปินเพื่อชีวิต หงา คาราวาน และ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า แบบสดๆ โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนรับรหัสเพื่อเข้าห้องเสวนาได้ฟรีไม่มีค่าใช่จ่ายทางหมายเลขโทรศัพท์ 088-2588067 

     สำหรับ วันเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าโลก(World Ranger Day) ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าซึ่งบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ร่วมเป็นกำลังใจให้ ผู้พิทักษ์ป่า กลุ่มคนที่มีความเสียสละในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ไทย เริ่มเมื่อปี ค.ศ.2006 จากการประชุม World Congress Rangerสกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลก ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก