ADS


Breaking News

"มหกรรมสื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด" ทาง FB Live! เครือข่ายงดเหล้า


ร่วมฟังเสวนาออนไลน์ : แถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564
"มหกรรมสื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด"
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าวโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564 “มหกรรมสื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” ในวันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30-11.30น ผ่าน เพจเฟสบุ๊ค fb : เครือข่ายงดเหล้า เข้าสู่ปีที่ 19 ในปี 2564 (ระยะเวลาเข้าพรรษาระหว่าง วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 –วันที่ 21 ตุลาคม 2564) ซึ่งเป็นการรณรงค์ในสถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ภายใต้ สถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังรายละเอียดแถลงข่าว และเสวนาพิเศษ ในรูปแบบ Live ผ่านทางเพจของ เครือข่ายงดเหล้าผ่านการเสวนาออนไลน์ ติดตามงานถ่ายทอดสดผ่าน เพจเฟสบุ๊ค fb : เครือข่ายงดเหล้า
ประเด็นที่น่าสนใจ💡
🔸นโยบายเป้าหมายและแนวทางดำเนินการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2564
🔸การให้ความสำคัญกับการรณรงค์ โดยเฉพาะเด็กและคนในครอบครัว ภายใต้ สถานการณ์โควิดนี้
🔸การสนับสนุนการรณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุขผ่านระบบการศึกษา
🔸เด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์
🔸ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติดทางโทรศัพท์ 1413
🔸โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ตอน พี่สอนน้อง ขอพ่อแม่ หยุดเหล้า เราจะหยุดโควิด
🔸เสวนารวมพลังเด็ก ครู พ่อแม่ วัด ชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต และร่วมลดปัญหาในภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.sdnthailand.com