ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 8.00 น.

 รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ 
ณ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
เวลา 08.00 น. 
📍กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง  3 - 86 ug/m3 
📍ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง  1 - 86 ug/m3 
📍 ภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง  1 - 63 ug/m3 
📍 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง  2 - 34 ug/m3 
📍 ภาคใต้ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง  1 - 36 ug/m3
📍 ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง  1 - 86 ug/m3

อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
#DustBoy #pm2_5 

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม