ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 9 ก.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,276 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 317,506  ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,324 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 23 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,651  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 86,988 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,534 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 72 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 240,077 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,928 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 74,895 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,975 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,116) ปริมณฑล (1,638) จังหวัดอื่น ๆ (4,221)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(4)  ระนอง(2) สระแก้ว(16) และ จันทบุรี(1)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 17 ราย
- จากประเทศเมียนมา 2 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
- จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
- จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 186 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 170  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.49) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  19,347 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,213 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,443  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 62 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 85 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 180,055  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,958 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,621 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 808,658  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 8,868 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58,057 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 825  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,469 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 362 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   1,314  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 104 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม