ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,912 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 597,287 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,342 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  810 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  10  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  4,750 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 150,388 ราย) 
เสียชีวิตรวม 4,857 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 178 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 391,920 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,750 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 200,510 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,092 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,668) ปริมณฑล (3,516) จังหวัดอื่น ๆ (10,908)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(4)   ชลบุรี(1)   เชียงราย(3)  และ จันทบุรี(2)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
- จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศเมียนมา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 198  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178.9  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.35) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  99,470 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,064 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,499 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 43 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 294,460  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,084 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,942 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,095,486 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 16,840 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 76,585 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,375 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,919 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3,139 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   8,649  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,161 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม