ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 3 ก.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,230 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 277,151  ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,412 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 294 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,520  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 75,901 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,182 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 41 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 217,499 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,159 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 57,470 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,932 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,971) ปริมณฑล (1,630) จังหวัดอื่น ๆ (2,331)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ กรุงเทพฯ(2) และ สระแก้ว(2)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 183.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 168 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  18,399 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,161 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,252  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.03
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 67 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 161,210  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,377 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,364 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 765,949  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,982 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52,350 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 660  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,176 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 187 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   545  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 84 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม