ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเอังคารที่ 27 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,150 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 526,828 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,407 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  245 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  39  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,459 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 136,322 ราย) 
เสียชีวิตรวม 4,264 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 118 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 350,643 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,168 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 171,921 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,866 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,635) ปริมณฑล (2,886) จังหวัดอื่น ๆ (8,345)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 39 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(5)  ภูเก็ต(3)  สระแก้ว(10)  นราธิวาส(4)  ตาก(6)  ประจวบคีรีขันธ์(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(10)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
- จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
- จากประเทศการ์ตา 1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 10 ราย
- จากประเทศเมียนมา 18 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 195.3  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 177  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.70) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  35,816 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 627,039 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,125 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 46 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 72 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 274,155  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,635 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,507 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,027,954 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 14,516 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 73,701 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,305 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,985 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 2,806 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   7,882  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 524 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม