ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเจันทร์ที่ 26 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,376 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 512,678 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,064 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  1,041 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  14  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,257 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 132,863 ราย) 
เสียชีวิตรวม 4,146 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 341,475 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,782 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 167,057 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,321 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,573) ปริมณฑล (3,375) จังหวัดอื่น ๆ (8,373)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(1)  ภูเก็ต(1)  นราธิวาส(10)  และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 10 ราย
- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์  1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 194.8  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 176.7  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.73) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  13,818 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 626,762 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,153 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 47 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 72 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 269,525  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,715 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,111 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,013,438 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,045 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 72,923 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,283 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,762 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 2,583 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   7,531  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม