ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 2 ก.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,087 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 270,921  ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,905 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 207 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,964  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 74,381 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,141 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 61 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 214,340 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,638 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 54,440 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,869 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,267) ปริมณฑล (1,503) จังหวัดอื่น ๆ (2,099)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ชลบุรี(1) ตาก(1) กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(6)  และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 183.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 167.9  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  16,949 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 620,645 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,360  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.9
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 70 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 159,347  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,233 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,347 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 758,967  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,988 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 51,384 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 628  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,144 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 155 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   713  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม