ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,397 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 403,386 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,670 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 318 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  9  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,400 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 107,681 ราย) 
เสียชีวิตรวม 3,341 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 101 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 283,910 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,726 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 116,135 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,070 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,166) ปริมณฑล (2,541) จังหวัดอื่น ๆ (6,363)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่นนทบุรี(1) จันทบุรี(2)  ภูเก็ต(4) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 190.7  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173.8  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.11) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  24,081  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,715 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,283 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 54 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 79 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 224,236  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,069 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,769 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 905,851 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 12,528 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 66,336 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,076 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,295 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,117 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   3,718  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 225 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม